OVERVÅGNING OG ALARM

Vi leverer og installerer Log2web - det mest innovative system.

LH Laboratorie Service A/S er dansk forhandler af Log2web


Systemet består af trådløse sendere, som transmitterer data til en modtager.

Modtageren er tilsluttet Internettet og leverer data til Log2web servere.


Systemet er unikt ved bl.a.:

- At være på dansk

- At ikke kræve en PC til opsamling af data

- At ikke kræve ekstraudstyr for at SMS´e og ringe

- At kunne tilgås fra alle computere / smartphones via Internettet

LH Laboratorie Service leverer også overvågning fra TempDot.

OVERVÅGNING OG ALARM