CRYO-FRYSERE LN2 -196°C

Opbevaring af prøver i flydende nitrogen (LN2) er det rigtige valg på grund af de betydelige strømbesparelser i forhold til mekaniske cryofrysere samt de mange andre fordele, det tilbyder. 

Det er en pålidelig og effektiv metode til langtidsopbevaring af prøver, der sikrer bevarelsen af vigtige forsknings- og laboratorieprøver på en bæredygtig og omkostningseffektiv måde.

Vi kan levere cryofrysere i 2 serier; CryoPlus og CryoExtra.
Har du brug for kontrolleret indfrysning, skal du kigge på CryoMed - vores Controlled Rate Freezer.

Med mange års erfaring, står vi klar til at hjælpe med både konfiguration og installering af cryofrysere. 

CRYO-FRYSERE LN2 -196°C
preload spinner

Cryofrysere og Controlled Rate Frysere:

Cryofrysere og Controlled Rate Frysere er avancerede apparater, der bruges til at nedfryse biologiske prøver og væv ved meget lave temperaturer. Disse enheder spiller en afgørende rolle i opbevaring af biologiske materialer som stamceller, vævsprøver, bakteriekulturer og embryoner, der kræver ekstremt kolde temperaturer for at bevare deres vitalitet og egenskaber.

Cryofrysere er designet til at opnå ultralave temperaturer, normalt under -150°C, ved hjælp af flydende nitrogen (LN2) som kølemiddel. Disse enheder er udstyret med isolerede beholdere og specielle rekvisitter til sikker opbevaring af prøverne i LN2.

Controlled Rate Frysere giver mulighed for mere nøjagtig kontrol af frysehastigheden, hvilket er vigtigt for at undgå dannelse af iskrystaller, der kan skade prøverne. Disse frysere tillader programmerbar kontrol af temperaturændringer over tid og skaber optimale betingelser for fryseprocessen.

LN2 Supply Tanke:

LN2 Supply Tanke er beholdere, der bruges til at opbevare store mængder flydende nitrogen (LN2). Disse tanke er fremstillet af materialer, der kan modstå de ekstremt kolde temperaturer og tryk, der er forbundet med opbevaring af LN2. De har isolerende lag og sikkerhedsfunktioner for at sikre korrekt opbevaring og håndtering af LN2.

Tilbehør i forbindelse med arbejde med LN2:

Arbejde med LN2 kræver korrekt sikkerhedsudstyr og overvågning for at undgå potentielle farer. Dette inkluderer:

Sikkerhedsudstyr: Brug af personligt beskyttelsesudstyr som handsker, ansigtsskærme og beskyttelsesbeklædning er afgørende for at minimere risikoen for kontakt med LN2 og undgå kuldeforbrændinger.

Ilt-Overvågning: Da LN2 fordamper og erstatter ilt i rummet, er det vigtigt at have ilt-overvågningssystemer på plads. Disse systemer overvåger kontinuerligt iltniveauerne i arbejdsområdet og udsender advarsler, hvis iltniveauet bliver farligt lavt.

Sikkerhedsprocedurer: Det er vigtigt at følge sikkerhedsprocedurer og retningslinjer for korrekt håndtering, opbevaring og transport af LN2. Dette inkluderer korrekt ventilation, opmærkning af farlige områder, træning af personale i sikkerhedsprocedurer og nødprocedurer i tilfælde af spild eller nødsituationer.

Alarm- og nødudstyr: Installer alarmsystemer, der kan advare om lækager eller unormale forhold i forbindelse med LN2-opbevaring.