Vilkår

Online salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. 

§ 1. Tekniske informationer 
Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet. 

§ 2. Levering og leveringstid
2.1 Leveringen foretages af lager fra én af sælgers lokaliteter og forsendelsesomkostningerne beregnes automatisk ved afslutning af bestillingen. 
2.2 Kan leveringen ikke foretages på købers valgte adresse og denne returneres som konsekvens deraf, henstår ydelsen for købers egen regning på sælgers lager. 
2.3 Alle varer leveres efter aftale. 
2.4 Ved bestilling af en ikke lagervare bliver køber kontaktet med en leveringsdato. Sælger er berettiget til at forlænge denne dato med samme interval plus 10 dage, uden at køber kan påberåbe sig misligholdelse af købet. Ved overskridelse af den nye dato er køber berettiget til at ophæve aftalen. 

§ 3. Priser
3.1 Alle de viste priser på Internetsiden vises uden moms. De indeholder ikke kreditkort og eller andre afgifter og gebyrer. Disse vil dog altid blive oplyst i deres fulde inden afslutningen af købet, når man går til "kassen". 
3.2 Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet. Den ordrebekræftelse, der udsendes, er således en kopi af indkøbskurven og ikke vores accept af, at handlen gennemføres. 

§ 4. Betaling
4.1 Der udstedes faktura iht. oplysningerne, som er indtastet i forbindelse med bestillingen. 
4.2 Hvis køber er tildelt kredit, gøres følgende gældende: Kreditbetalinger skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Sælger er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. måned, indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. 
4.3 Køber accepterer, at kontoudtog og rykkerskrivelser bliver afsendt på e-mail. Køber accepterer, at de modtages på den indtastede og benyttede e-mail konto, som blev benyttet til handelstransaktionerne. 
4.4 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav vedrørende andre retsforhold. 

§ 5. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri, indtil hele købesummen er lagt. 

§ 6. Mangler og reklamation
6.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger besked. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 
6.2 Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angiveligt mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angiveligt defekte del. 

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som sælger har modtaget retur. 

§ 7. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder, og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 

§ 8. Ansvarsbegrænsning
8.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, i det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. 
8.2 Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes, at køber har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter. 

§ 9. Garanti
9.1 Vi videregiver producentens garantiperiode direkte til køber. 
9.2 Garantien forlænges ikke ved ombytning eller reparation. Garantien løber stadig fra den oprindelige købsfakturadato. 

§ 10. Fejlbehæftede varer
10.1 Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med sælger. Varer som returneres uden forudgående aftale, vil blive afvist. 
10.2 Har producenten af produktet en RMA procedure, skal den benyttes, og produktet må ikke sendes til sælger. 
10.3 Varer skal indsendes til sælger i forsvarlig emballage. Sælger forbeholder sig ret til ikke at håndtere returneringer, såfremt emballeringen ikke er tilstrækkelig. 
10.4 Såfremt den beskrevne defekt ikke konstateres, vil køber blive kontaktet af én af sælgers teknikere for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres, forbeholder sælger sig ret til at fakturere for fejlfinding, håndtering & returforsendelse. 
10.5 Sælger dækker ikke skader opstået ved fysisk misbrug af varen. 
10.6 Ombyttes eller repareres et produkt, forlænges garantien ikke. Den løber stadig fra købstidspunktet. 

§ 11. Returret
Der ydes ikke returret på købte produkter, med mindre dette er aftalt på forhånd.