Ilt Overvågning

Du skal være logget ind for at kunne lave bestillinger

Et normalt ilt-niveau i omgivelserne er typisk omkring 21%.

Et lavt ilt-niveau kan defineres som en koncentration under 19%.

Et iltniveau på ilt-koncentrationer under 17% betragtes som kritisk og kan medføre alvorlige sundhedsrisici, herunder iltsvind og kvælning.

Det er vigtigt at bemærke, at nøjagtige grænser kan variere afhængigt af specifikke branchestandarder, sikkerhedsregler og lokal lovgivning.

Derfor bør man altid henvise til de specifikke retningslinjer og forskrifter, der gælder for det pågældende område eller industri.

Læs yderligere nedenfor omkring krav og regler.

 

 

 

Indhent tilbud

  • Hurtig levering

Specifikationer

Mål Model/varenr.: OG-B071

Mål udv. BxHxD: 21,3x18,5x9,5 cm

Mål indv. D: 69,9 cm

Vægt: 1,2 kg

Forsyning: 230VAC

 

Kontaktsæt: 4 stk. potentialfri

Måleprobe: Ekstern

Normalt ilt-niveau21%

Lavt ilt-niveau19%

Kritisk ilt-niveau17%

 

Hvorfor overvåge ilt-niveauet?

Overvågning af iltniveauet i lokaler, hvor der opbevares flydende nitrogen (LN2), er af afgørende betydning for sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen. Flydende nitrogen bruges i mange forskellige industrielle applikationer, herunder køling af materialer og opbevaring af biologiske prøver. Mens LN2 er en værdifuld ressource, kan det også udgøre en potentiel fare, hvis det håndteres forkert.

Et af de primære sikkerhedsrisici ved LN2-opbevaring er, at det kan forårsage iltsvind. Når flydende nitrogen fordamper, erstatter den ilt i rummet og kan reducere iltniveauet til farlige niveauer. Lavt iltniveau kan medføre iltsvind hos mennesker, hvilket kan føre til bevidsthedstab, besvær med at trække vejret og i værste fald kvælning. Derfor er det afgørende at overvåge iltniveauet kontinuerligt for at opdage og reagere hurtigt på eventuelle fald i iltkoncentrationen.

Ved at installere og bruge iltniveauovervågningsudstyr kan man effektivt overvåge iltniveauet i rum, hvor LN2 opbevares. Disse overvågningssystemer kan registrere selv mindre ændringer i iltniveauet og udløse alarmer, hvis det falder under et sikkert niveau. Dette giver personalet mulighed for at træffe passende forholdsregler, såsom at forlade området og tage sikkerhedsforanstaltninger for at genoprette iltniveauet til et sikkert interval.

En anden vigtig grund til at overvåge iltniveauet er at forhindre potentiel brandfare. Selvom flydende nitrogen er koldt og ikke brændbart i sig selv, kan det forårsage eller forstærke brande i tilfælde af lækager eller spild. Hvis iltniveauet er for højt i et rum, hvor LN2 opbevares, kan selv en mindre gnist eller tændkilde føre til en brand eller eksplosion. Ved at opretholde et sikkert iltniveau kan man minimere risikoen for brændbarhed og beskytte både mennesker og ejendom.

Endelig kan overvågning af iltniveauet hjælpe med at opretholde arbejdsmiljøstandarder og overholde sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Ved at have pålidelige overvågningssystemer og dokumentere iltniveauet i lokalerne, hvor LN2 opbevares, kan man demonstrere overholdelse af relevante regler og regulativer. Dette er især vigtigt i industrielle og laboratorieindstillinger, hvor sikkerhed og overensstemmelse er altafgørende.

I tilfælde af at iltniveauet falder farligt lavt, kan det medføre kvælning, iltsvind og udgøre en alvorlig trussel mod liv og sundhed. Derfor er det afgørende at etablere en pålidelig overvågning af iltniveauet i rum, hvor der opbevares flydende nitrogen.

En effektiv måde at overvåge iltniveauet er ved hjælp af avancerede iltniveauovervågningssystemer, der kan detektere og advare om faldende iltkoncentrationer. Disse systemer kan være udstyret med sensorer og alarmer, der reagerer på ændringer i iltniveauet og giver øjeblikkelig besked til personalet.

Ved at overvåge iltniveauet kan man tage nødvendige forholdsregler for at undgå farlige situationer. Dette kan omfatte at etablere passende ventilationssystemer, træne medarbejdere i sikker håndtering af LN2 og opretholde klare retningslinjer for opbevaring og håndtering af LN2-beholdere.

Ud over sikkerhedsmæssige fordele kan overvågning af iltniveauet også bidrage til effektiv ressourcestyring. Ved at identificere og afhjælpe lækager eller spild kan man minimere tabet af flydende nitrogen og forbedre økonomien i virksomheden.

Kort sagt er overvågning af iltniveauet i lokaler med flydende nitrogen af afgørende betydning for at beskytte medarbejdere, forhindre brandfare og overholde gældende regler og regulativer. Ved at investere i pålidelige iltniveauovervågningssystemer kan man skabe et sikkert og sikkert arbejdsmiljø, der er afgørende for produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Der findes regler og standarder, der specificerer kravene til overvågning af iltniveauet i lokaler, hvor der opbevares flydende nitrogen (LN2). Nogle af de relevante standarder og retningslinjer inkluderer:

Arbejdstilsynets regler om arbejde i kryogene områder: Dette er specifikke regler, der gælder for arbejde i lokaler med kryogene stoffer som LN2. Reglerne fastsætter krav til sikkerhed, herunder overvågning af iltniveauet for at undgå farlige situationer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af arbejdsudstyr: Denne bekendtgørelse indeholder krav til teknisk udstyr og sikkerhedsforanstaltninger, herunder iltniveauovervågning, i forbindelse med brug af arbejdsudstyr som LN2-opbevaringssystemer.

De specifikke regler, der gælder for arbejde i lokaler med kryogene stoffer som LN2 og fastsætter krav til sikkerhed, herunder overvågning af iltniveauet, tilhører "Bekendtgørelse om arbejde i kryogene områder" (BEK nr. 67 af 25/01/2019). Denne bekendtgørelse er udgivet af Arbejdstilsynet i Danmark og omhandler sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer vedrørende arbejde med kryogene stoffer, herunder opbevaring og håndtering af flydende nitrogen (LN2).

Titel Type Størrelse Download
ATLANTIC-BROCHURE.pdf PDF 982.55KB Download